EAGLE HMI -hallintalaite pumpuille

Käyttötietojen ja parametrien visualisointi vaatii monipuolisen näytön. EAGLE HMI on suunniteltu moderneille pumppuasemille, joissa tärkeiden tietojen on oltava helposti saatavilla ja ymmärrettäviä. EAGLE HMI perustuu useiden vuosien kokemukseen HMI-suunnittelusta, se on helppokäyttöinen ja tarjoaa hyvän yleiskuvan prosessista.

EAGLE HMI -näytössä on värillinen 7” korkearesoluutioinen laajakuva kosketusnäytöllä sekä hyvä taustavalaistus. Näillä parametreilla varmistetaan, että EAGLE HMI:tä voidaan käyttää säästä ja lämpötilasta huolimatta.

EAGLE HMI:n tiedonsiirto tapahtuu joko RS485-sarjaliitännän tai Ethernet TCP/IP:n kautta. EAGLE HMI sisältää ajurin 200 tunnetulle tuotteelle, joihin kuuluvat SPIDER, Siemens S7 PLC, Allen-Bradley PLC, Schneider Modicon PLC ja monia muita. Käyttämällä EAGLE HMI:ä yhdessä SPIDER I/O-moduulin kanssa, tietoja voidaan kerätä taajuusmuuttajista ja muista laitteista väylätiedonsiirrolla.

HMI:n ominaisuudet:

  • Pumppujen helppo hallinta
  • Hälytysluettelo, jossa alku- ja loppuajat
  • Useiden analogisten signaalien samanaikainen graafinen näyttö
  • Pääsy pumpun käyttötietoihin
  • Helppo pääsy määritysparametreihin
  • Helppo pääsy pinnanmittauksen skaalaukseen