Kari-pintakytkin
C2H | C2Y | C2L | C2A | C2HL

KARI-pintakytkin on tarkoitettu ohjauslaitteeksi tyhjennys- ja täyttöpumpuille, moottori- ja magneettiventtiileille sekä hälytyskojeeksi halutusta pinnankorkeudesta. SGS FIMKO Oy on matalajännitedirektiivin (LVD) mukaisesti hyväksynyt palamattomissa nesteissä käytettävät KARI-pintakytkimet 250V:n jännitteelle.

Esimerkki C2H-mallin toiminnasta

Play

Käynnistys

Nestettä paljon. Tyhjennyspumppu käynnistyy.

Stop

Pysäytys

Tyhjennyksen alaraja. Tyhjennyspumppu pysähtyy.

Toiminnot

Tyhjennyspumpun ohjaus

C2H Pumpun ohjaus yhdellä kytkinelementillä.
C2Y Pumpun ohjaus kahdella kytkinelementillä. Vaihtoehtoisesti kaksi ylärajahälytystä.

Täyttöpumpun ohjaus

C2L Pumpun ohjaus yhdellä kytkinelementillä.
C2A Pumpun ohjaus kahdella kytkinelementillä. Vaihtoehtoisesti kaksi alarajahälytystä.

Hälytys

C2HL Ylä- ja alarajahälytykset.

Muut tiedot (Lataa esite-pdf)

Kytkentäkaaviot

PDF

Lataa käyttöohje (pdf)

pdf

Lataa esite (pdf)

Tekniset tiedot
Mitat
Toimintakäyrä
Asennus ja säätö

Tilauskoodi

Tilauskoodi C2H C2Y C2L C2A C2HL

 
Ota yhteyttä